Ú v o d

  A k a d e m i c k ý   s o c h a ř     S a š a   Z a h r a d n í k  

Narozen 29. 8. 1950 v Žacléři. V letech 1965 až 1969 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, poté v letech 1969 až 1975 Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér doc. J. Bradáčka).
K   o   n   t   a   k   t


A t e l i é r :
Leoše Janáčka 352,
686 01 Uherské Hradiště

T e l e f o n :
  (+420) 601 339 350

E m a i l :
sasa.zahradnik@seznam.cz